vrijdag 10 oktober 2008

Vat vol tegenstrijdigheden

Ik ben niet speciaal een voorstander van de monarchie. Het Nederlandse koningshuis is een dure feodale instelling. Ouderwets. Ondoorzichtig. Alleen maar leuk voor de roddelbladen, en vanwege de vrijmarkten op koninginnedag (Nog meer zooi kopen! Voor weinig!).

En toch..... Voelde ik mij heel trots toen ik net even met Paul belde en hij vertelde dat Josan (Mijn Moeder!) vandaag overleg had over een nieuw rivierenplan, waar de Kroonprins bij zou zijn. En ze was wel zo'n koele kikker dat ze niet eens een nieuwe outfit had aangeschaft. Dat is toch fantastisch, als je gewoon iets koningshuiswaardigs in de kast hebt hangen?

Ja, zoals ik al zei in de titel. Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden.

1 opmerking:

Josan zei

Dan zal ik maar even verslag doen. Het was een leuke middag, op een boot afgemeerd naast Slot Loevestein. Helaas niet gevaren, dat gaf vooraf problemen met de beveiliging waarna de organisatie (in handen een van "onze" PvdA gedeputeerden) besloot om gewoon aan de kade te blijven liggen.
Het project waar de bijeenkomst over ging was "Waalweelde". In het kort: de rivieren moeten meer ruimte krijgen om de toenemende waterstromen en dreigende overstromingen aan te kunnen. Langs de Waal is een initiatief, vanuit overheden (gemeenten en provincie bedrijfsleven en wetenschap) dat heeft geleid tot een brede schets van mogeljikheden. Hierin krijgt de rivier meer ruimte, maar is ook plaats voor recreatie, woningbouw en bedrijvigheid langs de rivier. Ik ben natuurlijk als Waaloeverbewoner persoonljik ook erg betrokken bij dit onderwerp.
De prins las een goede speech voor. De nadruk hierin lag op samenwerking, ook tussen private en publieke partners, en lef. Daarna ontspon zich een levendige discussie tussen de partijen die ik al eerder noemde. Er waren vertegenwoordigers uit de bouw, de bagger, lokale, provinciale en rijksoverheid en de TU Delft. Inspirerend. De conclusie was dat er veel bottom-up is ontwikkeld. Het is een leuk en veelomvattend plan. Vervolgens zijn er mogelijkheden en loop je ook tegen beperkingenaan, bv door wet en regelgeving. De kunst is nu om, met behulp van een sterke regie die de provincie wil voeren (en die van alle kanten gretig wordt geaccepteerd), en tegelijk rekening houdend met het belang van de bewoners van Rivierenland, zo veel mogelijk projecten ook uit te voeren. Ik kijk uit naar het vervolg. Daarvoor hoef ik alleen maar uit het raam te kjken....